Courouble

Transformatie van een ambassade in een groepswoning

Het project bestaat uit de renovatie van de voormalige Spaanse ambassade in Schaarbeek, een bijzonder gebouw van de architect Polak, dat al een tiental jaar verlaten is, dat is verbouwd tot een intergenerationele groepshuisvesting met een zeer hoge menselijke en ecologische waarde.

De eerste doelstelling is het valideren van het COARCHI-proces voor het creëren en coördineren van een groepswoning, waarvan het specifieke karakter hieronder wordt samengevat.

De tweede doelstelling van de coördinatoren, architecten en projectleiders is een project uit te voeren dat bevorderlijk is voor het welzijn van de bewoners en de harmonie van de menselijke relaties: binnen de individuele huisvesting, in de bezetting van de individuele en collectieve ruimtes, in de semiopenbare ruimtes of de intervallen, in de relatie van het project tot de wijk, tot de stad, maar ook ... tot de planeet.

Elke keuze die bij de ontwikkeling van het project wordt gemaakt, wordt gestuurd door de zorg voor het individuele en collectieve welzijn over een langere termijn.

Het hoofddoel is na te gaan hoe het groepswoningproject zijn bewoners gedurende hun hele leven kan ontvangen en hoe het de beslissingen die door de ogen van toekomstige generaties worden genomen, kan bekrachtigen.

Dit aspect zal bepalend zijn voor de keuze van materialen, energiesystemen en de vermindering van water- en energiegebruik.

Er is een uitdrukkelijke wens om een project te creëren voor kinderen en voor ouderen, door de veranderingen binnen families, de evolutie van de huisvesting en het evenwicht tussen relaties van solidariteit en wederzijdse hulp in het project te voorzien, ook bij het verwelkomen van nieuwkomers.

De betrokkenen zijn er ook van overtuigd dat duurzaamheid onlosmakelijk verbonden is met schoonheid. Ze vinden dus dat alleen een project waarvan de architectuur welzijn en harmonie stimuleert, zijn bewoners duurzaam kan verwelkomen en dat het steeds moet worden onderhouden en verfraaid.

De architectuur van dit project is ook bedoeld om buigzaam, veelzijdig en aanpasbaar te zijn.

Privé- en collectieve ruimtes zitten vol met voorzieningen die de verdeling, de groepering van entiteiten en de modulariteit van ruimtes mogelijk maken.

Locatie : Brussel
Programma : groepswoning
Jaar : 2017-2018
Klant : privé
Oppervlakte : 2500 m²
Missies : architectuur en engineering