Moulin des Vignes

Transformatie van een industrieterrein

De wedstrijd "Moulin des Vignes", waarvan TWYCE ARCHITECTS de winnaar was, betreft de sanering van het verlaten terrein van een voormalige 19e-eeuwse watermolen tot een multifunctioneel complex met openbare voorzieningen en woningen.

Het saneringsproject ging ook gepaard met de aanleg van een groene wandelroute langs de Orne die de dorpen Mont-Saint-Guibert en Court-Saint-Etienne met elkaar verbindt.

De architectonische benadering die aan de basis ligt van het project wordt in twee fasen uiteengezet. De eerste stap is het versterken van de historische en architecturale identiteit van de molen door de oude erfgoedelementen ervan te benadrukken: een gestript oorspronkelijk bouwvolume, een uniforme witte kleur voor de gevels, een ritme en proportionele openingen. De tweede stap is het verbinden van de molen met het dorp door de bouw van een in 3 blokken verdeeld woningcomplex, om zo aan te sluiten bij de indeling en het ritme van de aangrenzende gebouwen. De set schuine daken van de nieuwe woonblokken vervangt de schuine daken van het traditionele gebouw, waarbij de kracht van de eenvoud van het traditionele bouwvolume van de molen behouden blijft.

In de oude molen komen de nieuwe sociaal-culturele voorzieningen van de gemeente en 8 openbare en particuliere huisvestingen. De 3 aangrenzende gebouwen zullen samen plaats bieden voor 14 extra privéwoningen.

Het bouwvolume en de indeling van de nieuwe woningen zijn ontstaan uit het aflezen van het landschap, het reliëf ervan en de stedelijke en historische eigenschappen van de site, waardoor de verfijnde verbinding tussen de molen en het dorp kan worden gerespecteerd.

Kwalitatief hoogwaardige architectuur komt voort uit de kwaliteit van haar betrokkenen : projectleider, overheidsinstanties, bouwbedrijf en ambachtslieden. Van de eerste schets tot en met de aanleg van het gebouw vindt TWYCE ARCHITECTS steeds het juiste evenwicht tussen de ambities van de projectleider, de openbare belangen, de financiële beperkingen van het project en de technische eisen van de bouwkunst. De levensduur van een gebouw is veel hoger dan die van de klant, dus is het essentieel om de zaken vanuit een langetermijnperspectief te bekijken. Het is de enige manier om echt duurzaam te zijn.

Locatie : Mont-Saint-Guibert
Programma : openbare en residentiële voorzieningen
Jaar : in uitvoering – bouwvergunningsfase
Klant : publiek-private samenwerking
Oppervlakte : 2 800 m2
Missies : architectuur