Drie Bomen

Transformatie van een kantoorgebouw tot een psychosociaal revalidatiecentrum

Het Revalidatiecentrum De Drie Bomen wordt een opvangcentrum waarin volwassenen die hebben gekampt met psychische problemen en van wie de toestand gestabiliseerd is, tijdelijk onderdak kunnen krijgen. Het te transformeren kantoorgebouw bevindt zich op een binnenterrein, middenin een stedelijk “privépark” van 70 are.

Als eerste pijler van het project is er besloten om het centrum te structureren in 5 “gemeenschapswoningen”: 5 eenheden met 12 eenpersoonskamers, onafhankelijk van elkaar. Deze voorziening werd uitvoerig bestudeerd in samenwerking met de medische wereld. Hiermee wordt voorzien in het therapeutische doel om de bewoners de mogelijkheid te bieden het leven in de maatschappij zelfstandig te hervatten.

De andere belangrijke conceptuele pijler van het project is de versterking van de natuurlijke, beboste omgeving van de site, die al sterk aanwezig is binnen het bestaande park. Door de oude zuilenbalkstructuur te ontsluiten ontstaan er zeer transparante leefruimtes met een sterke band met de natuur en vrije gevels die fungeren als filter en aansluiting tussen het gebouw en de natuur. De bamboestokken waarmee de gevels worden bekleed, weerspiegelen de levende bamboe die voor het gebouwd zal groeien.

 

TWYCE ARCHITECTS streeft ernaar om in elk gebouw of elke inrichting die ze ontwerpt, de intenties van de projectleider te vertalen in de ruimte. Of het nu gaat om een levensproject, een bedrijfsproject, een educatief, artistiek, sociaal of therapeutisch project, de architect moet het begrijpen, het zich eigen maken, en de architectuur moet het dienen en het verruimen.

Locatie : Brussel
Programma : gezondheid
Jaar : in uitvoering – aanbestedingsfase (Europese openbare markt)
Klant : privé
Oppervlakte : 3 100 m2
Missies : architectuur, stabiliteit, engineering en CSS