Ichec

Masterplan, renovatie en uitbreiding van een hogeschool voor bedrijfsmanagement

De ICHEC Brussels Management School is een hogeschool voor bedrijfsmanagement in het zuidoosten van Brussel, op 2 verschillende locaties. Montgomery-vestiging ligt vlak aan het Jubelpark en werd opgericht in de jaren '70 in drie opmerkelijke herenhuizen uit het begin van de 20e eeuw. In het begin van de jaren '80 werd de vestiging voltooid met een bruut architecturaal complex in zichtbeton. De school verwelkomt jaarlijks meer dan 2000 studenten en heeft verschillende opleidings- en onderzoekscentra.

De globale renovatie van de Montgomery-site begon met de ontwikkeling van een masterplan om de ruimtelijke organisatie van de gebouwen te verduidelijken en te vereenvoudigen om zo hun overzichtelijkheid, functionaliteit, toegankelijkheid en algemene veiligheid te verbeteren.

Dit masterplan had ook tot doel de economische en organisatorische haalbaarheid te onderzoeken van een globale renovatie van de site in vijf jaar met behoud van de dagelijkse activiteit.

Na de renovatie van de hoofdaula en de aanleg van een studentenrestaurant werden de 4 ingangen van de site heringericht en werd het secundaire verticale verloop vervangen door een nieuwe verloopkern, die het door zijn strategische ligging bijna de hele site toegankelijk maakt voor personen met beperkte mobiliteit.

De oorspronkelijke, kwaliteitsvolle architectonische ruimtes werden gerestaureerd. De historische structuur van het gebouw werd opnieuw benadrukt, er werden nieuwe kamers aangelegd en het complex werd uitgerust met eigentijds meubilair dat speciaal voor dit gebouw werd ontworpen.

De omgeving van de school, het binnenterrein en de straatzijde werden heringericht om gebruikers een plek te bieden om te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

De renovatie omvatte ook een actieplan voor duurzame ontwikkeling om de operationele kosten en de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd het comfort voor de gebruikers te verhogen.

Voor elk project analyseert TWYCE ARCHITECTS de aanvraag en gaat ze in dialoog met de projectleider om te komen tot een correcte formulering van de behoeften, rekening houdend met de context in zijn globaliteit, in ruimte en tijd.

De bijdragen van TWYCE ARCHITECTS respecteren het erfgoed uit het verleden en anticiperen op toekomstige behoeften. Ze zijn resoluut authentiek en eigentijds: het oorspronkelijke gebouw gaat hand in hand met de nieuwe aanpassingen zonder dat de ene de andere overheerst of dat de ene verdwijnt ten voordele van de andere, met wederzijds en evenwichtig respect. De nieuwe elementen maken integraal deel uit van de temporele gelaagdheid van het gebouw ten opzichte van de vorige delen. De nieuwe aanpassing is van zijn eigen tijd, zowel vanuit formeel als technisch oogpunt: er is sprake van noch nabootsing, noch formele terughoudendheid.

Locatie : Brussel
Programma : onderwijs
Jaar : 2011-2015
Klant : privé
Oppervlakte : 3 500 m²
Missies : architectuur en engineering