De bestaansreden van architectuur is de ontmoeting tussen een locatie en een menselijke activiteit die onderdak zoekt.

De architecturale aanpak van TWYCE ARCHITECTS begint dan ook altijd met een grondige analyse van de context om de kwaliteiten en bijzonderheden, de sterktes en het potentieel in kaart te brengen.

Tegelijkertijd onderzoekt TWYCE ARCHITECTS zorgvuldig de programmeerbehoeften en vergadert ze uitvoerig met de betrokkenen om te kunnen begrijpen aan welke behoeften het architectuurproject moet voldoen, aan welke wensen het vorm moet geven.

Het programma wordt vervolgens getoetst en in dialoog gebracht met de locatie om te komen tot een voorstel dat beide in één gebaar versterkt.

Architectuur wordt gevoed door de locatie waar ze ontstaat, van waaruit ze al haar mogelijkheden prijsgeeft.

In de landschappen waarin TWYCE ARCHITECTS actief is, neemt de stad een bijzondere plaats in. Ze zal de komende jaren een grote uitdaging bieden voor architecten. Michel Toussaint en Christophe De Nys zetten zich in om plekken te creëren voor interactie en ontmoeting, maar ook voor rust en vrede in harmonie met de natuur.