Van meubelontwerp tot masterplan, van stedenbouw tot landschapsarchitectuur, van renovatie tot bouw, TWYCE ARCHITECTS zorgt voor een proactief beheer van de budgetten die tijdens de eerste gesprekken zijn vastgelegd.

De kosten worden bevestigd op de 4 sleutelmomenten: de schets, de stedenbouwkundige vergunning, de aanbesteding en de werf.

TWYCE ARCHITECTS begeleidt haar klanten van het begin van het project tot de intrek in het pand, inclusief de verschillende fasen van het project: het verkrijgen van administratieve vergunningen van de bevoegde instanties, het vinden van de beste bouwbedrijven en het verlenen van technische en financiële ondersteuning op de werf.

Gedurende het hele proces kan de klant rekenen op de architect om de contacten met de verschillende betrokken partijen te coördineren en de planning te controleren zodat de afgesproken deadlines worden gerespecteerd.